Liturgie

Voor groepen die met kerkelijke hoogtijdagen samen willen ervaren wat de geloofstraditie voor hen betekent kan een viering worden verzorgd. Het werk van kunstenaars die aan het verbeelden van de kerkelijke hoogtijdagen hebben bijgedragen krijgt daarbij ruime aandacht. Binnen de liturgie is daarnaast ook ruimte voor eigen inbreng. Er zijn zeven liturgieën:

Rembrandt en Dürer over de ‘stille week’

Deze twee grote kunstenaars hebben op een persoonlijk doorleefde wijze uitdrukking gegeven aan de grote thema’s van lijden, sterven en opstanding van Jezus Christus. Hun werken zijn van belang voor wie zoekt naar bezinning en inkeer.

Op weg naar Pasen

De bijzondere momenten uit de dagen voor Pasen komen aan de orde in de beelden van verschillende kunstenaars uit verschillende tijden. Ze nodigen ons uit om de diepe betekenis van Pasen op het spoor te komen.

Tijd voor Pasen

In de tijd van Pasen komen bepaalde thema’s steeds terug: Jezus als vorst in het lijden, het kruis als levensboom, de werktuigen van het lijden, Maria en Johannes onder het kruis en de opstanding. In de loop van de tijd ondergaan die thema’s grote veranderingen. Dat maakt de weg vrij voor overdenking van onze beleving van deze bijzondere dagen.

Het wordt Kerst

Van alle kerkelijke hoogtijdagen spreekt kerst het meest tot de verbeelding. In de kerst vinden we dat weerspiegeld. De beelden nodigen ons uit om uiting te geven aan onze hoop en verwachting.

’Midden onder u’, Epifanie


Al heel vroeg vierde de kerk dat God in Christus als mens in ons midden kwam. Drie verhalen krijgen daarbij de aandacht: de aanbidding van de wijzen (6 januari, Driekoningen), de doop in de Jordaan (17januari) en de bruiloft in Kana. Deze feestkring heet ‘Epifanie’ en is ouder dan het Kerstfeest.

Kerst: Lucas en Mattheüs in beeld

Lucas en Mattheüs brengen elk een eigen verhaal over Jezus’ geboorte. In deze twee presentaties komen de bekende woorden met talrijke beelden op een nieuwe manier tot leven. In al hun verscheidenheid nodigen deze beelden uit om onszelf het verhaal voor ogen te stellen.

Comments are closed.